Logischerwijs Logopedie

Wat is logopedie?

Als je woorden vastzitten of er niet uitkomen zoals je wilt. Als je moeite hebt met horen, slikken of spreken, dan is er iemand die je wel verstaat. De logopedist is er om u te helpen in het verbeteren en vergemakkelijken van de communicatie en helpt u waar nodig op het gebied van spraak, taal, adem, stem, slikken en horen.

Ook bij baby’s met slikproblemen die moeite hebben met eten en drinken of voor hoorrevalidatie na plaatsing van een cochleair implantaat, kunt u bij de logopedist terecht.

Logopedische behandeling

Een logopedist behandelt zowel jonge als oudere kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. De logopedist kan helpen bij:

  • Problemen met je stem, bijvoorbeeld door verkeerd stemgebruik of door een lichamelijke of neurologische aandoening
  • Problemen met je ademhaling, bijvoorbeeld door astma, COPD of hyperventilatie.
  • Problemen met spreken door een vertraagde of afwijkende spraakontwikkeling, aangezichtsverlamming, CVA of niet-aangeboren hersenletsel, de ziekte van Parkinson. Maar ook als je stottert, broddelt, slist of slecht articuleert.
  • Problemen met taal door een taalontwikkelingsstoornis, een verstandelijke beperking, dementie, afasie of dyslexie.
  • Problemen met je gehoor, al of niet aangeboren
  • Problemen met slikken
  • Het voorkomen van logopedische problemen (preventie) zoals de schoollogopedie voor de screening bij alle 5-jarigen

Na gericht onderzoek geeft de logopedist persoonlijk advies. Indien nodig vindt behandeling plaats.

Duur van behandeling

Behandeling vindt meestal één of twee keer per week plaats en duurt ongeveer een halfuur. Het aantal behandelingen is onder meer afhankelijk van de aard van de problematiek. Behandelingen in de avonduren in overleg.

IN SAMENWERKING MET

LOGISCHERWIJS LOGOPEDIE, EEN LOGISCHE KEUZE VAN ZORG!

"Iedereen is uniek en kent zijn eigen mogelijkheden. Zorg verlenen betekent dan ook voor mij een logische taak om er voor een ieder te kunnen zijn door te kijken naar wat jij wilt en wat jij kan!"

©2018 Logischerwijs Logopedie