Logischerwijs Logopedie

Tarieven en vergoeding

De tarieven voor vergoeding worden door de meeste zorgverzekeraars vergoed na verwijzing door huisarts of specialist. Informeer bij uw ziektekostenverzekeraar naar de vergoeding van logopedische hulp.


TARIEVEN NEDERLANDSE ZORGAUTORITEIT

Vergoeding logopedie 2018

Sinds 2015 zit logopedie in het basispakket van de ziektekostenverzekering. Uw ziektekostenverzekering vergoedt het onderzoek en de behandeling. Logischerwijs Logopedie heeft een contract met Menzis, Achmea en de Friesland Zorgverzekeraar.

De behandelingen van patiënten die verzekerd zijn bij zorgverzekeraars waar ik geen contract mee heb, kunnen niet rechtstreeks gedeclareerd worden. Bent u verzekerd bij zo’n zorgverzekeraar, dan betekent dit dat u een factuur ontvangt voor de behandelingen die u zelf dient te betalen. Deze kunt u zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar zal dan een deel restitueren. Bij uw zorgverzekeraar kunt u informeren hoeveel u terugkrijgt. Dit is geheel afhankelijk van uw polis. Of de kosten volledig of deels worden vergoed kunt u in uw polisvoorwaarden nazien. Als u niet verzekerd bent, bent u zelf verantwoordelijk voor betaling van de behandeling.

Eigen risico

Voor kinderen geldt het eigen risico niet. Voor volwassenen geldt een eigen risico per jaar. Bij problemen als gevolg van het leren van een tweede taal en bij dyslexie wordt logopedie niet altijd vergoed. Het tarief waarmee u rekening moet houden bij een eventueel eigen risico, is afhankelijk van uw zorgverzekeraar.

Indien u niet verzekerd bent bij de zorgverzekeraar waarmee Logischerwijs Logopedie is gecontracteerd:

 • U kunt bij uw huidige logopedist blijven en de rekening insturen naar uw zorgverzekeraar die een deel restitueert.
 • U kunt bij uw huidige verzekeraar een restitutiepolis afsluiten. Bij een restitutiepolis bent u vrij in de keuze van uw zorgverlener. Informeer altijd bij uw zorgverzekeraar.
 • U kunt voor 1 januari van het nieuwe jaar uw huidige zorgverzekeraar op zeggen. U heeft dan nog twee maanden de tijd om over te stappen naar een zorgverzekeraar die wel een contract heeft met uw logopedist.
 • U kunt ook van basisverzekering veranderen en de aanvullende verzekering bij een andere zorgverzekeraar afsluiten. Logopedie wordt vergoed vanuit de basiszorg. Basiszorg en aanvullende polissen mogen bij verschillende zorgverzekeraars worden afgesloten. Zo kunt u een pakket samenstellen dat past bij de te verwachten zorgvraag in het nieuwe jaar.
 • U kunt met uw zorgverzekeraar in overleg gaan over deze situatie. Als er voldoende verzekerden vragen stellen hierover bij hun zorgverzekeraar, bestaat de kans dat zij hun beslissing herzien.
 • U kunt op zoek gaan naar een logopedist die het contract wel heeft getekend met uw zorgverzekeraar.

Huisregels

 • Behandeling vindt uitsluitend plaats op afspraak.
 • Behandeling wordt direct bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. Logischerwijs Logopedie is door de meeste zorgverzekeraars erkend en heeft met deze verzekeraars een overeenkomst.
 • Wilt u plaatsnemen in de wachtruimte. Wanneer u aan de beurt bent zal ik u komen halen.
 • Niet afgemelde en nagekomen afspraken worden bij u in rekening gebracht. Hiervoor geldt het wettelijk vastgestelde no-show tarief van 75% van het zittingstarief.

Wilt u bij de eerste afspraak zo vriendelijk zijn om het volgende mee te nemen:

 • Verzekeringskaart
 • Paspoort/ identiteitskaart
 • Verwijzing van de (huis)arts
 • Indien aanwezig brief van leerkracht, GGD, CB of andere verwijzer

IN SAMENWERKING MET

LOGISCHERWIJS LOGOPEDIE, EEN LOGISCHE KEUZE VAN ZORG!

"Iedereen is uniek en kent zijn eigen mogelijkheden. Zorg verlenen betekent dan ook voor mij een logische taak om er voor een ieder te kunnen zijn door te kijken naar wat jij wilt en wat jij kan!"

©2018 Logischerwijs Logopedie