Logischerwijs Logopedie

Logopedie en Dyslexie

Als gecertificeerd dyslexiebehandelaar kan ik onderzoek doen naar de aanwezigheid van lees- en spellingsproblemen en kinderen hierin vroegtijdig begeleiden en behandelen. Zonder of met een dyslexieverklaring, het sluit nauw aan op de taal waardoor deze volledig onder de logopedie valt. Bijvoorbeeld in groep 2: aan de hand van een screening kan er een voorsschottraining geïnitieerd worden om achterstand en doublures te voorkomen waardoor kinderen gewoon door kunnen naar groep 3.

IN SAMENWERKING MET

LOGISCHERWIJS LOGOPEDIE, EEN LOGISCHE KEUZE VAN ZORG!

"Iedereen is uniek en kent zijn eigen mogelijkheden. Zorg verlenen betekent dan ook voor mij een logische taak om er voor een ieder te kunnen zijn door te kijken naar wat jij wilt en wat jij kan!"

©2015 Logischerwijs Logopedie