Logischerwijs Logopedie

Logopedie en Dyslexie

Als gecertificeerd dyslexiebehandelaar kan ik onderzoek doen naar de aanwezigheid van lees- en spellingsproblemen en kinderen hierin vroegtijdig begeleiden en behandelen. Zonder of met een dyslexieverklaring, het sluit nauw aan op de taal waardoor deze volledig onder de logopedie valt. Bijvoorbeeld in groep 2: aan de hand van een screening kan er een voorsschottraining geïnitieerd worden om achterstand en doublures te voorkomen waardoor kinderen gewoon door kunnen naar groep 3.

Logischerwijs Logopedie werkt samen met het Dyslexiecollectief

Als dyslexiebehandelaar werk ik voor het Dyslexiecollectief. Hierdoor is het mogelijk dat u bij een vermoeden van dyslexie of juist bij vragen over de werkwijze en regels omtrent dyslexie, u bij mij terecht kan. U kunt zich aanmelden voor dyslexieonderzoek waardoor het onderzoek direct kan worden ingepland en worden afgenomen door mijn collega (orthopedagoog of GGZ psycholoog/generalist) van het Dyslexiecollectief. Wanneer het dyslexieonderzoek is afgerond volgt het advies voor aanpassing in het onderwijs of het inzetten van het behandeltraject.

Voor begeleiding en behandeling voor dyslexie kunt u dus bij mij terecht. Een behandeling waar uw kind zichzelf kan zijn. Een behandeling op maat waarin de mogelijkheden centraal staan om de moeilijkheden aan te gaan.

Voor meer informatie, zie www.dyslexiecollectief.nl.

IN SAMENWERKING MET

LOGISCHERWIJS LOGOPEDIE, EEN LOGISCHE KEUZE VAN ZORG!

"Iedereen is uniek en kent zijn eigen mogelijkheden. Zorg verlenen betekent dan ook voor mij een logische taak om er voor een ieder te kunnen zijn door te kijken naar wat jij wilt en wat jij kan!"

©2018 Logischerwijs Logopedie